Distributieriem
Service bij Havik Auto. Uw voordelen op een rij!


√ Onderhoud voor alle automerken.
√ Ervaren en deskundige monteurs.
√ Uitstekende en persoonlijke service.
√ Vaste scherpe onderhoudsprijzen. Geen verrassingen.
√ Gemakkelijk online werkplaatsafspraak maken. Waarom moet uw distributieriem worden vervangen?
De distributieriem is een belangrijk onderdeel in de motor van uw auto. Deze zorgt dat de timing van essentiële onderdelen in een verbrandingsmotor continu gewaarborgd blijft. De distributieriem is een riem die bestaat uit rubber en vezels. Deze materialen zijn aan slijtage onderhevig. De riem zal daarom periodiek vervangen moeten worden. Het vervangen van de distributieriem is arbeidsintensief en daardoor een kostbare reparatie. Maar wanneer de distributieriem niet tijdig wordt vervangen, kan deze beschadigen of breken. De motor kan hierdoor flinke schade oplopen! Laat de distributieriem daarom op tijd, volgens fabrieksvoorschriften vervangen.

De distributieriem vervangen is arbeidsintensief
Voordat onze monteur de distributieriem kan monteren, zal hij de oude distributieriem moeten demonteren. Deze riem is niet direct bereikbaar. Er moeten eerst veel onderdelen worden gedemonteerd, zoals bijvoorbeeld de multiriemen, krukaspoeli, afhankelijk van het model de aluminium afdekplaat en het luchtfiterhuis én tenslotte de stofkappen. Omdat de distributieriem op een lastig bereikbare plek in de auto zit, is het vervangen van de riem tijdrovend en kostbaar.

Bij de vervanging van de distributieriem worden de overige delen die in contact staan met de riem gecontroleerd. De geleiderol en spanrol, waar de distributieriem omheen rolt, worden ook vervangen. Bij de vervanging van de riem controleert onze monteur ook of de riem de juiste spanning heeft. Als de riemspanning correct is, kunnen alle gedemonteerde delen opnieuw gemonteerd worden. Ter controle of alles goed is aangesloten, draait de monteur de motor handmatig rond. Hoeveel uur de totale vervanging van de distributieriem in beslag neemt, is afhankelijk van uw Kia model. Dit kan oplopen tot een vervangingstijd van zes uur.

Precisiewerk
Het is belangrijk dat de distributieriem op de juiste manier wordt vervangen. Vaak worden daarbij ook andere delen die in contact staan met de riem vervangen, omdat versleten componenten schade aan de nieuwe riem kunnen toebrengen. Tijdens het vervangen van de riem moeten allerlei markeringen en merktekens op de juiste plek staan, zodat de timing van verschillende onderdelen goed is. Ook een correcte riemspanning tijdens de montage is van essentieel belang voor een goede werking.