Vragen over zakelijk rijden in 2016

De 14 meest gestelde vragen. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen heeft er bijna een dagtaak aan. Reden om de 14 meest gestelde vragen op een rijtje te zetten met uiteraard het antwoord.

 

1. Op welke manier wordt de bijtelling in 2016 aangescherpt?

Bijtelling is van toepassing op ondernemers of werknemers die een auto van de zaak ter beschikking hebben. Zij hebben het voordeel dat ze deze auto ook privé mogen gebruiken. Dat wordt voor werknemers belast als loon en bij ondernemers bij hun winst opgeteld.

De overheid wil schoon rijden stimuleren en doet dit onder andere door regelmatig de eisen aan de co2-uitstoot voor de bijtelling te verhogen. Ook per 2016 zijn de co2-normen van de bijtelling daarom aangescherpt. Voor benzine- en dieselauto’s geldt bij de eerste tenaamstelling in 2016 een bijtelling van 21% in plaats van 25% als de co2-uitstoot hoger is dan 50 gram/km maar niet meer dan 106 gram/km.

Voor volledig elektrische auto’s verandert er niets. Daarvoor blijft de bijtelling 4%. Plug-in hybrides met een co2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km krijgen bij de eerste tenaamstelling in 2016 een bijtelling van 15% van de catalogusprijs.

2. Hoe zien de co2-grenzen voor de bijtelling er in 2016 uit?

De nieuwe tabel voor 2016

4% bijtelling: geen co2 uitstoot / km
15% bijtelling: 1 - 50 co2 uitstoot / km
21% bijtelling: 51 - 106 co2 uitstoot / km
25% bijtelling: > 106 co2 uitstoot / km
* bron: Europese Typegoedkeuring.

3. Hoe gaat het met de bijtelling na 2016?

Het kabinet heeft in de zogeheten Autobrief II de plannen voor de autobelastingen na 2016 uiteengezet. Die plannen worden later dit jaar uitgewerkt in een wetsvoorstel. Er kan dus nog iets veranderen, maar de huidige plannen houden in dat het kabinet op de termijn wil terugkeren naar één percentage bijtelling, met alleen nog een uitzondering voor de volledig elektrische auto. Het standaardpercentage wordt dan vanaf 2017 22%, de bijtelling voor de elektrische auto blijft dan 4%. De bijtelling voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km co2-uitstoot wordt daarbij geleidelijk verhoogd van 15% nu, via 17% in 2017 en 19% in 2018, naar het standaardpercentage van 22% vanaf 2019. Die nieuwe percentages gelden in de genoemde jaren dan steeds voor nieuwe auto’s met een eerste tenaamstelling van het kenteken in het betreffende jaar.

4. Ik lease in 2016 een auto in de lagere bijtellingscategorie. Hoe lang blijft die bijtelling gelden?

Maximaal 60 maanden lang blijft het percentage gelden dat gold op de datum van de eerste tenaamstelling van de auto. Aan het eind van die peridode wort bekeken of de auto tegen de dan geldende c02-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

5. Ik heb een demo gekocht. Het betreft een plug-in hybride auto met een eerste tenaamstelling in 2015. Krijg ik nu 7% of 15% bijtelling?

Op een plug-in hybride geldt bij een maximale co2-uitstoot van 50 gram/km in 2016 een bijtelling van 15%. Althans, als die auto in 2016 voor het eerst tenaamgesteld wordt. Maar voor het privégebruik van zo’n auto die uiterlijk 31 december 2015 voor het eerst tenaamgesteld is, is de bijtelling nog van toepassing zoals die in dat jaar gold, dus 7%. Dat percentage geldt voor de duur van 60 maanden vanaf de eerste tenaamstelling, ook als de auto van eigenaar of berijder verandert.

6. Ik ben onlangs in dienst gekomen bij ons bedrijf en krijg een gebruikte auto ter beschikking. Welke regels gelden er dan voor de bijtelling?

Bij een gebruikte auto wordt verschil gemaakt tussen auto’s met een eerste tenaamstelling voor 1 juli 2012 en auto’s vanaf 1 juli 2012. Auto’s van voor 1 juli 2012 houden bij wisseling van eigenaar en berijder hun destijds geldende bijtellingspercentage nog tot 1 juli 2017. Daarna geldt, zoals de plannen nu luiden, een bijtelling van 22%. Auto’s van na 1 juli 2012 kunnen, afhankelijk van de co2-uitstoot, gedurende 60 maanden een verlaagde bijtelling hebben. Voor u geldt de verlaagde bijtelling dan gedurende het nog resterende aantal maanden van die 60-maandenperiode. Na afloop van die 60 maanden geldt de bijtelling op basis van de c02-uitstoot van de auto en de tabel die dan in dat jaar gaat gelden.

7. Welke regels gelden voor rittenregistratie bij een bijtelling?

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kan worden voorkomen indien men op jaarbasis minder dan 500 km privé rijdt. Hoe het bewijs daarvoor wordt geleverd, is niet aan de regels gebonden. Het beste kan dit door middel van een sluitende rittenadministratie.
In een rittenadministratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek, plaats van de bestemming, vermelding van de aarde van de rit.
Het is belangrijk om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Een rittenadministratie die niet op orde is, lever een naheffing op die in de duizenden euro’s kan lopen.

8. Gebeurt er fiscaal gezien nog iets met privélease gekoppeld aan een mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is een financiële vergoeding die u als werkgever ter beschikking stelt aan uw werknemer. Het idee achter een mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij reist en zelf het budget beheert. Een deel van het budget kan de vorm krijgen van een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en het woon-werkverkeer. Een ander deel valt mogelijk in de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het meerdere wordt belast als bruto loon.
Werknemers kiezen daarbij steeds vaker voor privé leasen. Hierbij wordt een auto voor een vaste periode geleast tegen een vast bedrag per maand, in plaats van een zakelijke leaseauto.
Bij zo een privélease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing. Dat kan het mobiliteitsbudget een aantrekkelijk alternatief maken.

9. Kan ik ook in 2016 nog profiteren van de investeringsaftrek?

Ja, de investeringsaftrek is ook in 2016 van toepassing. De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst van uw onderneming lager en betaalt u dus minder belasting. De investeringsaftrek is er in twee vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).
De KIA geldt voor alle nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken en voor personenauto’s die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg. U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
De MIA is een regeling die in het leven is geroepen om de aanschaf van milieuvriendelijke producten te stimuleren. De MIA kan naast de eventuele KIA worden geclaimd. Van de MIA profiteert u vooral als u investeer in een elektrische auto. Deze MIA kan oplossen tot 36 procent. Om in aanmerking te komen voor MIA moet u de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

10. Hoe weet ik of er ook mogelijkheden zijn voor lokale subsidies?

Lokale subsidies zijn er vooral voor elektrische auto’s en/of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl)

11. Waarom verandert de overheid de bpm jaarlijks?

Iedereen die voor de eerste keer een personenauto, motor of bestelauto registreert in het Nederlandse kentekenregister, betaalt eenmalig bpm. Sinds 1 januari 2013 is de bpm alleen nog gebaseerd op de absolute co2-uitstoot. Dit moet mensen prikkelen een zuinige auto aan te schaffen en zo het aandeel zuinige auto’s vergroten. De bpm-tabel moet dan wel in de pas blijven lopen met de technische ontwikkelingen, zodat steeds de meest zuinige auto’s het gunstigs uitkomen qua bpm.

12. Wat gebeurt er na 2016 met de bpm?

In de loop van het jaar 2016 worden de kabinetsplannen voor de autobelastingen na 2016 uitgewerkt in een wetsvoorstel. Omdat de kortingscategorieën in de bijtelling op termijn grotendeels gaan verdwijnen voor nieuwe auto’s, levert dat hogere belastinginkomsten op. Dat wordt weer teruggegeven aan de automobilist. Dat gebeurt in de vorm van verlaging van de bpm. Tot het jaar 2020 zullen de bpm-tarieven in totaal met zo’n 12% dalen.

13. Het nihiltarief van de motorrijtuigenbelasting verdwijnt?

De motorrijtuigenbelasting is een belasting op het ‘houden’ van een auto. Voor elektrische en plug-in hybride auto’s met een maximale co2-uitstoot van 50 gram per kilometer gold vóór 2016 een nihiltarief. In 2016 is dat nihiltarief nog steeds van kracht, maar dan alleen voor de volledig elektrische auto’s.

14. Hoe lang houd een plug-in hybride nog het mrb-voordeel?

Er geldt in 2016 voor de motorrijtuigenbelasting een halftarief voor plug-in hybride auto’s tot maximaal 50 gram/km co2-uitstoot. Dat halftarief geldt voor deze auto’s ook nog in 2017 en 2018, zij het dat in die jaren geen rekening meer mag worden gehouden met een forfaitaire aftrek van 125 kg op het gewicht van de auto. Voor 2019 en 2020 komt er voor deze auto’s in plaats van het halftarief een tarief van driekwart voor het normale tarief.